חזרה

ניצני אריאל

16,000sqm

אריאל

2012

פרויקט צמודי קרקע 94 יחידות דיור באריאל. אדריכל אחראי במסגרת עבודתי במשרד פרטים אדריכלים בע"מ.

סטודיו לאדריכלות ועיצוב
באטוט אדריכלים
עמק האלה

DESIGN MATERS

Tel: 02-543-3911 // 054-6388874 // 050-7775964//054-7388797

Email: office@batut.co.il