חזרה

ניצני אריאל

16,000sqm

אריאל

2012

פרויקט צמודי קרקע 94 יחידות דיור באריאל. אדריכל אחראי במסגרת עבודתי במשרד פרטים אדריכלים בע"מ.

BATUT ARCHITECTS
architecture and design studio
ha' ella vally
israel

DESIGN MATERS

Tel: 02-543-3911 // 054-6388874 // 050-7775964//054-7388797

Email: office@batut.co.il